Employee The Store

Här får du all information du behöver för att handla i Velory. Du får även veta hur inbyten fungerar, hur du beställer ny hårdvara och hur du gör en produktförfrågan.

About the store

How does the store really work? In this article, we explain how you easily navigate through the store and find all the devices you want and need.